به "زنان در عمل" - دری به تنوع در ورزش از طریق دسترسی آزاد برای همه زنان- خوش آمدید.

ما چه کسانی هستیم

هدف پروژه سراسری ما به نام “زنان در عمل” زنانی با تجربه پناهندگی است و آنها و فرزندانشان را به مشارکت در فرصت‌های ورزشی و تفریحی مختلف و عضویت فعال در باشگاه‌ها ترغیب می‌کند. در این پروژه گسترده ترین طیف ممکن از فعالیت های ورزشی و اوقات فراغت پوشش داده شده است. با همکاری هفت شریک وابسته از مناطق مختلف آلمان، شبکه ای از راهنمایان داوطلبانه باشگاه در حال ایجاد است. این افراد از یک سو به عنوان سازنده ی پل بین باشگاه های ورزشی و از سوی دیگر زنان و دختران با تجربه پناهندگی عمل می کنند.

چشم انداز ما

چشم انداز اجلاس ورزش، پزشکی و سلامت افزایش تحرک مردم است: ورزش و تحرک از عناصر اولیه سلامت هر فرد و جامعه به شمار می رود و توسط همه نهادهای آن ترویج می شود.

کاری که ما انجام می دهیم

ما زنان پناهنده و فرزندانشان را با باشگاه های ورزشی مرتبط می کنیم و فعالیت های متنوعی را برای حمایت از آنها در ادغام آنها در آلمان به آنها پیشنهاد می کنیم. ما زنان پناهنده و فرزندانشان را با باشگاه های ورزشی مرتبط می کنیم و فعالیت های متنوعی را برای حمایت از آنها در آلمان به آن ها پیشنهاد می کنیم. اینها زنان و دختران را با ساختار باشگاه های ورزشی مربوطه آشنا می کنند و تماس مستقیمی برای نگرانی های آنها هستند. ما همچنین دوره‌های آموزشی را برای باشگاه‌ها ارائه می‌کنیم تا تنوع بیشتری در ورزش ایجاد شود.

پخش ویدیو

پیشنهادات

طیف گسترده ای از پیشنهادات ما به طور خاص برای زنان و کودکان دارای تجربه مهاجرت، و همچنین علاقه‌مندان به دوره‌های آموزشی در باشگاه‌ها می‌باشد که می‌خواهند به هدایت و حمایت از زنان در باشگاه‌های ورزشی کمک کنند. علاوه بر این، ما به مذاکره با باشگاه‌های ورزشی می‌پردازیم که علاقه‌مند به توسعه بیشتر باشگاه‌های خود از نظر تنوع و یکپارچگی هستند.