برای باشگاه های ورزشی

آیا شما یک کارمند یا رئیس هستید و می خواهید تنوع بیشتری در انجمن خود ایجاد کنید؟ همچنین می خواهید به افرادی که تجربه مهاجرت دارند این فرصت را بدهید تا عضو شوند؟ ما از شما حمایت می کنیم:

  • آموزش و کارگاه های آموزشی در مورد برخورد با تنوع
  • نکات و دانش
  • روابط عمومی و حضور رسانه ها
  • شبکه سازی با ضریب