مدیران باشگاه

آیا عضو یا مربی یک باشگاه هستید، شاید خودتان تجربه مهاجرت داشته باشید و می توانید تصور کنید که مخاطب مسئول زنان جدید در باشگاه خود باشید؟ بنابراین با ما تماس بگیرید و مسئول باشگاه شوید! ما به شما پیشنهاد می کنیم:

  • تامین مالی آموزش های تکمیلی
  • کمک هزینه داوطلبانه
  • پشتیبانی و راهنمایی
  • تبادل اطلاعات با راهنماهای دیگر