پیشنهاد برای زنان و کودکان

آیا اخیراً به آلمان نقل مکان کرده اید و دوست دارید در اوقات فراغت خود به ورزش بپردازید، با افراد دیگر آشنا شوید و در مورد موضوعات مرتبط با زندگی خود در آلمان، اطلاعات دریافت کنید؟ ما به شما دوره های ورزشی (شنا، یوگا، بوکس، …) ، • کارگاه های آموزشی (دوچرخه سواری، دفاع شخصی…) • فعالیت های اجتماعی (گروه های گفتگو، دوره های آموزشی صنایع دستی، بازدید از غرفه…) رویدادهای اطلاعاتی (شروع شغل در آلمان، مراقبت از کودکان، سلامت روان…) را پیشنهاد می کنیم.